Unghästarna utvecklas

3-åringarna Arya G (Franklin-Sir Donnerhall) och Alesso G (Van Vivaldi- Grand Galaxy Win) utbildas båda hos Cheval Entier och ska visas på 3-årstest så småning om. Gå in på Cheval Entiers IG för att se närmare på Alesso.

https://www.instagram.com/cheval.entier/