Ability G gångartsdiplom och elit till Abigail G

Ability e. Grand Galaxy Win- Sir Donnerhall visades idag på 3-årstest med 987,5798,5=49p och fick därmed diplom som gångartstalang. Detta betyder också att hennes mamma Abigail G även får elit med endast 3 bedömda avkommor.